fbpx

Apa Waris Perlu Buat Bila Pemilik Akaun CDS Meninggal Dunia?

[ Apa Waris Perlu Buat Bila Pemilik Akaun CDS Meninggal Dunia? ]
.
Siapa yang dibenarkan untuk berurusan dengan Bursa Malaysia Depository berkaitan dengan akaun CDS bagi pendeposit yang telah meninggal dunia? Bursa Malaysia Depository hanya boleh berurusan dengan wakil peribadi dari segi pertanyaan baki, penutupan akaun, dan pemindahan sekuriti:
.
Benefisiari yang dinamakan dalam Pesanan Pengagihan.
Pelaksana / Pentadbir dilantik mengikut Geran Representasi.
.
1) Bolehkah akaun CDS pendeposit yang telah meninggal dunia digantung, jika mahu?
Ya, keluarga terdekat pendeposit yang telah meninggal dunia boleh menggantung akaun CDS dengan menjalankan prosedur berikut:
Memaklumkan kepada Bursa Malaysia Depository secara bertulis, tentang kematian pendeposit.
Menghantar dokumen berikut kepada Bursa Malaysia Depository:
– Borang Permohonan Penggantungan / Pelepasan Penggantungan Sekuriti.
– Salinan sijil kematian yang telah disahkan.
– Salinan Kad Pengenalan keluarga terdekat yang telah disahkan.
– Salinan sijil perkahwinan / sijil beranak keluarga terdekat untuk membuktikan hubungan kekeluargaan dengan simati.
Borang berkenaan mestilah disempurnakan sebelum Notari Awam / Peguam bela & Peguam cara / mana-mana pegawai CDS bagi ADA di Malaysia. Dokumen yang dinyatakan di atas mestilah dibuat salinan sah oleh saksi yang sama yang turut menjadi saksi kepada borang berkenaan.
.
2) Apakah prosedur bagi pemindahan sekuriti bagi kes pendeposit yang telah meninggal dunia?
Prosedurnya adalah seperti berikut:
Selepas pengekstrakan Geran Representasi (GOP), Surat Pentadbiran (LA) atau Pesanan Pengagihan, pemindahan sekuriti daripada akaun pendeposit yang telah meninggal dunia boleh dilakukan oleh pelaksana / pentadbir yang dilantik mengikut GOP atau benefisiari yang dinamakan dalam Pesanan Pengagihan, yang mestilah hadir sendiri di hadapan pegawai Bursa Malaysia Depository untuk melaksanakan borang pemindahan berkenaan.
.
Sila maklum bahawa GOP / LA yang diperoleh daripada negara lain mestilah dimeterai semula di Mahkamah Tinggi di Malaysia.
.
– Hantarkan dokumen berkenaan kepada Bursa Malaysia Depository untuk pengesahan:
– Salinan sijil kematian yang telah dimatikan.
– Sijil sebenar ataupun salinan yang telah disahkan GOP / LA / Pesanan Pengagihan.
– Sijil sebenar atau Salinan yang telah disahkan Kad Pengenalan pelaksana / pentadbir atau benefisiari yang dinamakan dalam Pesanan Pengagihan.
– Membayar yuran pemindahan sebanyak RM10 dan yuran pemprosesan sebanyak RM50.
.
3) Bagaimana jika pelaksana / pentadbir / benefisiari tidak dapat hadir di Bursa Malaysia Depository?
Sekiranya pelaksana / pentadbir / benefisiari tidak dapat hadir di Bursa Malaysia Depository, mereka boleh menulis kepada Bursa Malaysia Depository bagi pengecualian kehadiran mereka di Bursa Malaysia Depository dan menyatakan nama ADA di mana mereka mahu melaksanakan borang berkenaan. Dokumen-dokumen seperti Q3 juga mesti dihantar bersama-sama dengan surat berkenaan.
.
4) Bagaimana jika pelaksana / pentadbir / benefisiari menetap di luar Malaysia?
Sekiranya pelaksana / pentadbir / benefisiari menetap di luar Malaysia, mereka bolehlah menulis kepada Bursa Malaysia Depository bagi pengecualian kehadiran mereka di Bursa Malaysia Depository. Dokumen-dokumen seperti Q3 juga mesti dihantar bersama-sama dengan surat berkenaan bagi dilaksanakan sebelum Notari Awam.
.
Semoga Bermanafaat.
.
SUMBER RUJUKAN :
1) https://www.bursamalaysia.com/bm/reference/faqs/cds
2) FB Khamarul Azhar Hashim
.

Tag:

Kongsikan Artikel Ini Di Media Sosial: